2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

V souladu s § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „školský zákon“) a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání vyhlašuje ředitel školy 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

  Podrobné informace a počty volných míst – učební obory – ke stažení … (PDF)
  Podrobné informace a počty volných míst – nástavbové studium – ke stažení … (PDF)

Tisk
2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Velikost písma