Výuka od 7. prosince 2020

Informace

Podle nařízení Vlády ČR se počínaje pondělkem 7. prosince 2020 obnovuje výuka v prezenční formě podle stávajícího rozvrhu a cyklování pro školní rok 2020/2021.   Výjimkou jsou žáci nástavbového studia 1. ročníku (P1), kteří se v 1. cyklu budou učit…

Maturitní zkouška 2020/2021

Informace

Maturitní zkouška 2020/2021   Společná část  – český jazyk a literatura – anglický nebo německý jazyk, nebo matematika   Profilová část – všechny uvedené zkoušky jsou povinné – český jazyk a literatura (písemná a ústní část) – anglický nebo německý jazyk…


Velikost písma