Vzhledem k malému počtu uchazečů pro studijní obor 66-41-L/01  Obchodník a nástavbové studium 64-41-L/51  Podnikánídálková forma vzdělávání neproběhne 2. kolo přijímacího řízení !!!

Tisk

Aktuální informace k přijímacímu řízení

Velikost písma