Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje řemesel
Registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002752

Střední škola řemesel a služeb v Jablonci nad Nisou byla vybrána jako jedna ze škol, ve které vznikne za podpory Krajského úřadu Libereckého kraje tzv. Centrum odborného vzdělávání (COV). Jedná se nyní již o kompletní rekonstrukci budovy dílen odborného výcviku v ulici Podhorská v Jablonci nad Nisou, která bude následně vybavena moderními učebnami a nejnovějšími technologiemi pro tradiční řemeslné obory, které škola vyučuje jako jediná v České republice.

Celý projekt je zaměřen na inovativní přístup v odborném vzdělávání. Vybavení dílen a technologie pro výuku byly vybrány v úzké spolupráci se sociálními partnery s ohledem na potřeby jednotlivých oborů vzhledem k rychle se vyvíjející situaci v těchto odvětvích.

Dílny odborného výcviku v nově vzniklém COV nebudou sloužit pouze pro výuku našich žáků. Již v průběhu vzniku projektu byla navázána spolupráce s partnerskými školami, které budou COV využívat formou exkurzí, stáží žáků, nebo realizací vlastních aktivit za použití našeho vybavení. Výuka v těchto rekonstruovaných dílnách začne na podzim tohoto roku (2021).

Níže naleznete výpis oborů vzdělávání, které jsou v rámci tohoto projektu podpořeny a k nim připojený seznam vybavení, která lze v rámci COV považovat za největší inovaci.


Zlatník – klenotník

Licí linka – automatický stroj pro výrobu šperků pomocí vakuově tlakového odlévání. Určen pro slitiny drahých kovů a slitin mědi

3D tiskárna – přístroj na základě digitálního modelu vytvoří reálný prototyp vymodelovaných prvků

Gravírovací frézka – multifunkční stroj pro řezání, frézování, gravírování a rytí šperků

Stolní svařovací laser – svařovací systém pro opravy šperků, sváření v blízkosti kamenů a v místech, kde běžně letovat nelze

Svářecí přístroj –  zařízení ke spojování kovů svářením za pomoci elektrického oblouku

Posalux – obráběcí stroj, na kterém se obrábějí a zdobí např. snubní prsteny a náramky

Soustruh – malý soustruh pro obrábění vnitřního a vnějšího rádiusu prstenů, kosení hran a soustružení drážek

 

Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů – kovová bižuterie

Odstředivý licí stroj – slouží pro odlévání bižuterie do připravených zvulkanizovaných forem. Vhodné pro slitiny zinku a kompozice cínu a olova

Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla

Sklářská chladící pec –  účelem temperovací  pece je zabezpečit řízené chlazení skleněných výrobků. Během tohoto procesu se odstraní  nežádoucí pnutí ve skle, které by v budoucnu mohlo způsobit prasknutí výrobku

Bižuterní výroba

Keramika – dílna k výrobě drobné keramiky i práce na hrnčířském kruhu.  Využití tzv. lisu na keramickou hlínu. Lis zjednodušuje keramickou práci a zaručuje profesionální vzhled výrobků.  Možné zušlechtění povrchu v glazovací kabině pomoci pistolí a kompresorem

Smaltování – na této dílně si studenti vyřezají z plechu tvary, a to pilkou nebo pomocí frézky,  popřípadě navrtají potřebné otvory  nebo tvarují výrobek pomocí vytvarovací  sady ANKA.  Připravený výrobek se povrchově upraví smaltem, který se vypaluje v pícce. Je zde možnost využití rotační frézky k úpravě povrchu výrobku před i po nanesení smaltu

Tiffany tech. ( Cínování ) – zde vznikají cínované šperky pomocí digitální pájecí stanice, cínovací lázně, horkovzdušné stanice a gravírovacího pera

Fusing ( Lehané sklo) – pomocí diamantového nářadí a malé stolní brusky na sklo se do pece vkládají kousky barevných sklíček, které po roztavení a vychladnutí vytvoří dekorativní předmět

Pískovačka – využití k povrchové úpravě nebo zušlechtění daných výrobků

Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů – skleněná bižuterie

Sklářský hořák Bolero – vychází z koncepce tradičních figurkářských kahanů. Kromě plynu a vzduchu ale umožňuje připojení i kyslíku, který zvyšuje teplotu plamene, a tím rozšiřuje jeho možnosti využití. Kyslík je veden odděleně až k ústí hořákové hlavice a jeho přimíchávání tak probíhá vně hořáku, čímž je zajištěna maximální bezpečnost provozu.

 

 

Zlatník – klenotník

Licí linka – automatický stroj pro výrobu šperků pomocí vakuově tlakového odlévání. Určen pro slitiny drahých kovů a slitin mědi

3D tiskárna – přístroj na základě digitálního modelu vytvoří reálný prototyp vymodelovaných prvků

Gravírovací frézka – multifunkční stroj pro řezání, frézování, gravírování a rytí šperků

Stolní svařovací laser – svařovací systém pro opravy šperků, sváření v blízkosti kamenů a v místech, kde běžně letovat nelze

Svářecí přístroj –  zařízení ke spojování kovů svářením za pomoci elektrického oblouku

Posalux – obráběcí stroj, na kterém se obrábějí a zdobí např. snubní prsteny a náramky

Soustruh – malý soustruh pro obrábění vnitřního a vnějšího rádiusu prstenů, kosení hran a soustružení drážek

Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů – kovová bižuterie

Odstředivý licí stroj – slouží pro odlévání bižuterie do připravených zvulkanizovaných forem. Vhodné pro slitiny zinku a kompozice cínu a olova

Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla

Sklářská chladící pec –  účelem temperovací  pece je zabezpečit řízené chlazení skleněných výrobků. Během tohoto procesu se odstraní  nežádoucí pnutí ve skle, které by v budoucnu mohlo způsobit prasknutí výrobku

Bižuterní výroba

Keramika – dílna k výrobě drobné keramiky i práce na hrnčířském kruhu.  Využití tzv. lisu na keramickou hlínu. Lis zjednodušuje keramickou práci a zaručuje profesionální vzhled výrobků.  Možné zušlechtění povrchu v glazovací kabině pomoci pistolí a kompresorem

Smaltování – na této dílně si studenti vyřezají z plechu tvary, a to pilkou nebo pomocí frézky,  popřípadě navrtají potřebné otvory  nebo tvarují výrobek pomocí vytvarovací  sady ANKA.  Připravený výrobek se povrchově upraví smaltem, který se vypaluje v pícce. Je zde možnost využití rotační frézky k úpravě povrchu výrobku před i po nanesení smaltu

Tiffany tech. ( Cínování ) – zde vznikají cínované šperky pomocí digitální pájecí stanice, cínovací lázně, horkovzdušné stanice a gravírovacího pera

Fusing ( Lehané sklo) – pomocí diamantového nářadí a malé stolní brusky na sklo se do pece vkládají kousky barevných sklíček, které po roztavení a vychladnutí vytvoří dekorativní předmět

Pískovačka – využití k povrchové úpravě nebo zušlechtění daných výrobků

Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů – skleněná bižuterie

Sklářský hořák Bolero – vychází z koncepce tradičních figurkářských kahanů. Kromě plynu a vzduchu ale umožňuje připojení i kyslíku, který zvyšuje teplotu plamene, a tím rozšiřuje jeho možnosti využití. Kyslík je veden odděleně až k ústí hořákové hlavice a jeho přimíchávání tak probíhá vně hořáku, čímž je zajištěna maximální bezpečnost provozu.


Prezentace ke stažení …