Škola umožní osobní přítomnost uchazeče na jednotné přijímací zkoušce a talentové zkoušce

pouze pokud nemá uchazeč příznaky onemocnění COVID – 19 a doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS – CoV – 2 (bližší informace v příloze – Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 6. 4. 2021, č. j. MZDR 14592/2021 – 1/MIN/KAN)

Přílohy:

MO MZ testování u přijímacích zkoušek s platnosti od 26. dubna 2021 ze dne  6.4. 2021
Opatření obecné povahy č. 4337_2021-7 ze dne 6.4. 2021

Tisk
Důležité informace pro uchazeče týkající se přijímacích zkoušek

Velikost písma