Informace k začátku školního roku 2021/2022

1. září 2021

Žáci jednotlivých ročníků nastupují podle následujícího časového harmonogramu:

3. ročníky – 8,00 hod.
2. ročníky – 8,30 hod.
1. ročníky – 9,00 hod.

Rozpis tříd a třídních učitelů bude vyvěšen ve vstupním prostoru.
Žáci se všechny potřebné informace dozvědí od třídních učitelů a učitelů odborného výcviku při nástupu do školy, třídní schůzky se na začátku školního roku nepořádají.
Žáci podstoupí antigenní testování (podle aktuálního nařízení MZ ČR a MŠMT ČR).

Tisk
Informace k začátku školního roku 2021-2022

Velikost písma