V souvislosti s přípravou žáků posledních ročníků na vykonání maturitní zkoušky a závěrečné zkoušky je umožněn po předchozí domluvě s vyučujícím vstup do budovy školy od 7:30 hodin do 12:00 hodin. Průběh konzultací bude probíhat v souladu s opatřením, které upravuje hygienické podmínky viz „Poučení o provozních podmínkách“.
 
Podmínkou pro umožnění vstupu do budovy je předložení „Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“. Nezletilému žákovi vyplní zákonný zástupce. Viz odkaz.
 

Poučení o provozních podmínkách  (PDF)

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění  (PDF)

Tisk
Informace pro rodiče a žáky k znovu obnovenému provozu školy

Velikost písma