CzechEnglishGermanPolish

Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace
Smetanova 66 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO 00140147
DIČ CZ00140147

Identifikátor datové schránky: bgvk843

Ředitel školy: Mgr. Martin Kubáč
Zástupce ředitele pro výuku: Mgr. Jitka Nováková
Sekretariát školy, personalista žáků: Pavlína Wolfová

Recepce Smetanova 66: (domov mládeže, recepce) 483 443 111, email recepce(*)sosjbc.cz
Recepce Podhorská 54: 483 443 531 (odborný výcvik)
Sekretariát ředitele: 483 443 248 email skola(*)sosjbc.cz

PŘÍJMENÍ, JMÉNO TELEFON EMAIL
Albertová Ilona Domov mládeže 483 443 256 internat2(*)seznam.cz
Beková Květuše Domov mládeže 483 443 373 patro4(*)email.cz
Bímová Markéta učitelka odborného výcviku - kuchař 483 443 257
778 716 415
bimova((*))sosjbc.cz
Boučková Libuše učitelka odborného výcviku - pasíř 778 761 365 bouckova(*)sosjbc.cz 
Černá Helena, Bc. provozně-technický pracovník 483 443 341
777 458 456
cerna(*)sosjbc.cz
Černohorský Roman technický úsek 483 443 245
723 792 885
cernohorsky(*)sosjbc.cz
Doubková Iva ekonomický úsek - pokladna 483 443 267 doubkova(*)sosjbc.cz
Fedáková Vladimíra Domov mládeže 483 443 253 internat5p(*)seznam.cz
Froňková Eva, Mgr. učitelka 483 443 217
778 716 409
fronkova(*)sosjbc.cz 
Halamová Marika učitelka odborného výcviku - figurky 778 716 401 halamova(*)sosjbc.cz
Hartl Pavel vedoucí učitel odborného výcviku
metodik primární prevence
483 443 216
724 121 937
pavelhartl(*)sosjbc.cz
Hartlová Adéla, Mgr. učitelka 483 443 216 hartlova(*)sosjbc.cz
Hedbávná Romana, Bc. učitelka 483 443 257
724 050 492
hedbavna(*)sosjbc.cz
Jandurová Pavlína recepce - Smetanova 483 443 111
723 792 510
recepce(*)sosjbc.cz
Kočvarová Iva učitelka odborného výcviku - sklář 724 590 065 kocvarova(*)sosjbc.cz
Kodejš Jaroslav, Mgr. učitel 483 443 212
778 716 413
kodejs(*)sosjbc.cz
Kodejšová Jarmila, Mgr. učitelka 483 443 240
778 716 402
kodejsova(*)sosjbc.cz
Koudelka Pavel technický úsek 483 443 407
483 443 275

724 169 995
koudelka(*)sosjbc.cz
Krtoušová Božena, Ing. učitelka 483 443 213 krtousova(*)sosjbc.cz
Kubáč Martin, Mgr. ředitel školy 483 443 247
778 714 619
reditel(*)sosjbc.cz
Mádlová Martina učitelka odborného výcviku - BV 483 443 438
778 716 411
madlova(*)sosjbc.cz
Morávková Lenka Domov mládeže 483 443 253 internat5p(*)seznam.cz
Musilová Lucie učitelka odborného výcviku - zlatník 778 761 365 musilova(*)sosjbc.cz
Nováková Jana učitelka 483 443 220
725 925 559
novakova.jana(*)sosjbc.cz
Nováková Jitka, Mgr. zástupce ředitele pro výuku 483 443 229
724 303 166
novakova(*)sosjbc.cz
Novotná Hana učitelka odborného
výcviku - zlatník
778 761 365 novotna(*)sosjbc.cz
Oulehlová Jana, Mgr. učitelka 483 443 213
778 716 414
oulehlova(*)sosjbc.cz
Perun Tomáš, Ing. učitel 483 443 221
778 716 403
perun(*)sosjbc.cz
Plzeňský Martin Domov mládeže 483 443 373 patro4(*)email.cz
Procházková Jana, Mgr. učitelka 483 443 220
778 716 404
prochazkova(*)sosjbc.cz
Pulmannová Jaroslava prodejna, sklad
ubytování
483 443 210
602 266 860
pulmannova(*)sosjbc.cz
Rajtrová Vendula ekonomický úsek - PaM 483 443 251 rajtrova(*)sosjbc.cz
Ramešová Jana, Ing. ekonom školy
pronájem prostor
483 443 265
778 716 408
ramesova(*)sosjbc.cz
Sajdlová Iva, Bc. učitelka 483 443 219
778 716 407
sajdlova(*)sosjbc.cz
Soprová Iveta, Mgr. vedoucí domova mládeže 483 443 243
724 590 063
soprova(*)sosjbc.cz
Šikola Ladislav, Mgr. učitel 483 443 227 sikola(*)sosjbc.cz
Štrynclová Jiřina učitelka odborného výcviku - figurky 778 716 401 strynclova(*)sosjbc.cz
Vanišová Eva, Ing. učitelka 483 443 217
778 716 405
vanisova(*)sosjbc.cz
Vodičková Lenka Domov mládeže 483 443 256 internat2(*)seznam.cz
Wojciechowski Michal správce IKT 483 443 258
602 447 573
wojciechowski(*)sosjbc.cz
Wolfová Pavlína sekretariát,
personalista žáků
483 443 248
602 185 700
wolfova(*)sosjbc.cz
Würzová Kateřina, Mgr. učitelka
výchovný poradce
483 443 215
778 716 412
wurzova(*)sosjbc.cz

Úplný fakturační název:
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace

Velikost písma