Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace Smetanova 66 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO 00140147 DIČ CZ00140147
IZO 107 850 753 REDIZO 600 010 481

Identifikátor datové schránky: bgvk843

Elektronická podatelnainformace zde

Ředitel školy: Mgr. Martin Kubáč
Zástupce ředitele pro výuku: Mgr. Jitka Nováková
Sekretariát školy, personalista žáků: Pavlína Wolfová

Recepce Smetanova 66: (domov mládeže, recepce) 483 443 111, email recepce@sosjbc.cz Recepce Podhorská 54: 483 443 531 (odborný výcvik)
Sekretariát ředitele: 483 443 248 email skola@sosjbc.cz

Upozornění: Střední škola řemesel a služeb, p.o. upozorňuje příjemce e-mailových zpráv, že tímto způsobem vedená komunikace neodpovídá legislativním normám pro elektronické podání žádostí a jiných právních dokumentů (správní řízení, přihlášení k přijímacímu řízení, ukončení vzdělávání, odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí nebo vyloučení, přihlášení k ubytování, konečná podoba smlouvy, atd.). Taková podání je možno učinit buď na Datovou schránku školy ID bgvk843, nebo v papírové podobě poštou, nebo osobním doručenímE-mailová zpráva tedy nemůže být považována za oficiální a bude s ní tak nakládáno. 

PŘÍJMENÍ, JMÉNO   TELEFON EMAIL
Albertová Ilona Domov mládeže – vychovatelka 483 443 238
778 716 410
dmpatro3@sosjbc.cz
Ilona.ALBERTOVA@sosjbc.cz
Beková Květuše Domov mládeže 483 443 239
778 796 876
dmpatro6@sosjbc.cz
Kvetuse.BEKOVA@sosjbc.cz
Bímová Markéta učitelka odborného výcviku – Kuchař – číšník 483 443 219
778 716 415
Marketa.BIMOVA@sosjbc.cz
Černá Helena, Bc. provozně-technický pracovník 483 443 341
777 458 456
Helena.CERNA@sosjbc.cz
Doubková Iva ekonomický úsek – pokladna 483 443 267
Iva.DOUBKOVA@sosjbc.cz
Fedáková Vladimíra Domov mládeže 483 443 253
778 796 860
dmpatro5@sosjbc.cz
Vladimira.FEDAKOVA@sosjbc.cz
Froňková Eva, Mgr. učitelka 483 443 217
778 716 409
Eva.FRONKOVA@sosjbc.cz 
Halamová Marika učitelka odborného výcviku – figurky 771 231 950 Marika.HALAMOVA@sosjbc.cz
Hartl Pavel vedoucí učitel odborného výcviku
metodik primární prevence
483 443 216
724 121 937
Pavel.HARTL@sosjbc.cz
Hedbávná Romana, Bc. učitelka 483 443 219
724 050 492
Romana.HEDBAVNA@sosjbc.cz
Holas Milan asistent vychovatele DM – noční 483443373 Milan.HOLAS@sosjbc.cz
Chocholoušová Radka Anna, MgA. učitelka   Radka.CHOCHOLOUSOVA@sosjbc.cz
Chovancová Patrícia, PaedDr. Domov mládeže 483 443 373
778 796 828
dmpatro4@sosjbc.cz
Patricia.CHOVANCOVA@sosjbc.cz 
Igerský Ondřej, Bc učitel   Ondrej.IGERSKY@sosjbc.cz
Ihnatišín Aleš, Ing. učitel 483 443 216
775 885 282
Ales.IHNATISIN@sosjbc.cz
Jandurová Pavlína recepce – Smetanova
ubytování
483 443 111
735 936 066
recepce@sosjbc.cz
Pavlina.JANDUROVA@sosjbc.cz
Junková Martina učitelka odborného výcviku – pasíř 771 231 949 Martina.JUNKOVA@sosjbc.cz
Kocourek Baumannová Jitka, Mgr. art. učitelka, učitelka odborného výcviku – BV   Jitka.KOCOUREK@sosjbc.cz
Kodejš Jaroslav, Mgr. učitel 483 443 212
778 716 413
Jaroslav.KODEJS@sosjbc.cz
Kodejšová Jarmila, Mgr. učitelka 483 443 240
778 716 402
Jarmila.KODEJSOVA@sosjbc.cz
Koudelka Pavel technický úsek 483 443 407
483 443 275
724 169 995
Pavel.KOUDELKA@sosjbc.cz
Koubová Martina učitelka odborného výcviku – BV 483 443 218
778 716 411
Martina.KOUBOVA@sosjbc.cz
Kovalda Petr učitel odborného výcviku – Kuchař – číšník 724 992 774 Petr.KOVALDA@sosjbc.cz
Krtoušová Božena, Ing. učitelka 483 443 213
771 233 883
Bozena.KRTOUSOVA@sosjbc.cz
Kučera Tomáš, Ing., Ph.D. učitel 483 443 227
778 716 407
Tomas.KUCERA@sosjbc.cz
Kubáč Martin, Mgr. ředitel školy 483 443 247
778 714 619
reditel@sosjbc.cz
Martin.KUBAC@sosjbc.cz
Kurková Michaela učitelka odborného výcviku – BV 771 231 994 Michaela.KURKOVA@sosjbc.cz
Manová Martina učitel odborného výcviku – BV 771 233 885 Martina.MANOVA@sosjbc.cz
Musilová Lucie učitelka odborného výcviku – zlatník 778 761 365 Lucie.MUSILOVA@sosjbc.cz
Nováková Jana učitelka odborného výcviku – prodavač 483 443 220
725 925 559
Jana.NOVAKOVA@sosjbc.cz
Nováková Jitka, Mgr. zástupce ředitele 483 443 229
724 303 166
Jitka.NOVAKOVA@sosjbc.cz
Novotná Hana učitelka odborného výcviku – zlatník 771 231 996 Hana.NOVOTNA@sosjbc.cz
Oulehlová Jana, Mgr. učitelka 483 443 213
778 716 414
Jana.OULEHLOVA@sosjbc.cz
Pavlíková Klára, DiS. učitelka OV – BV   Klara.PAVLIKOVA@sosjbc.cz
Perun Tomáš, Ing. učitel, správce IKT 483 443 221
778 716 403
Tomas.PERUN@sosjbc.cz
Perunová Lenka, Ing. učitelka 483 443 219 Lenka.PERUNOVA@sosjbc.cz
Procházková Jana, Mgr. zástupce ředitele 483 443 220
778 716 404
Jana.PROCHAZKOVA@sosjbc.cz
Ramešová Jana, Ing. ekonom školy
pronájem prostor
483 443 265
778 716 408
Jana.RAMESOVA@sosjbc.cz
Růtová Vendula, Mgr. učitelka 483 443 227
724 590 065
Vendula.RUTOVA@sosjbc.cz
Sedlmajerová Veronika učitelka odborného výcviku – pasíř 771 231 949 Veronika.SEDLMAJER@sosjbc.cz
Soprová Iveta, Mgr. vedoucí Domova mládeže 483 443 243
724 590 063
Iveta.SOPROVA@sosjbc.cz
Lišková Straková Jana učitelka OV – BV   Jana.STRAKOVA@sosjbc.cz
Suchochleb Karel údržbář – Podhorská  602 266 860 Karel.SUCHOCHLEB@sosjbc.cz
Šedivá Libuše Mgr.
Pochopová Jana
noční vrátná 483 443 111 vratnice@sosjbc.cz
Jana.POCHOPOVA@sosjbc.cz
Štefková Jana, Mgr. učitelka 483 443 240
724 590 066
Jana.STEFKOVA@sosjbc.cz
Vanišová Eva, Ing. učitelka 483 443 217
778 716 405
Eva.VANISOVA@sosjbc.cz
Vodičková Lenka Domov mládeže 483 443 256
778 796 822
dmpatro2@sosjbc.cz
Lenka.VODICKOVA@sosjbc.cz
Wolfová Pavlína sekretariát, personalista žáků 483 443 248
602 185 700
Pavlina.WOLFOVA@sosjbc.cz
Würzová Kateřina, Mgr. učitelka
výchovný poradce
483 443 215
778 716 412
Katerina.WURZOVA@sosjbc.cz
Zmeškalová Irena noční vrátná 483 443 111 Irena.ZMWSKALOVA@sosjbc.cz
Živnůstka Václav technický úsek 483 443 245
723 792 885
Vaclav.ZIVNUSTKA@sosjbc.cz
Žuchová Lenka ekonomický úsek – PaM 483 443 251
778 716 400
Lenka.ZUCHOVA@sosjbc.cz

 

Zákon o ochraně oznamovatelů:

Střední škola řemesel a služeb zřídila a provozuje vnitřní oznamovací systém, informace o způsobech oznamování a možnost podání oznámení jsou na tomto odkaze.

 


Úplný fakturační název:
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace