Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace Smetanova 66 466 01 Jablonec nad Nisou

IČO 00140147 DIČ CZ00140147
IZO 107 850 753 REDIZO 600 010 481

Identifikátor datové schránky: bgvk843

Elektronická podatelnainformace zde

Ředitel školy: Mgr. Martin Kubáč
Zástupce ředitele pro výuku: Mgr. Jitka Nováková
Sekretariát školy, personalista žáků: Pavlína Wolfová

Recepce Smetanova 66: (domov mládeže, recepce) 483 443 111, email recepce@sosjbc.cz Recepce Podhorská 54: 483 443 531 (odborný výcvik)
Sekretariát ředitele: 483 443 248 email skola@sosjbc.cz

PŘÍJMENÍ, JMÉNO   TELEFON EMAIL
Albertová Ilona Domov mládeže – vychovatelka 483 443 238
778 716 410
dmpatro2@sosjbc.cz
Beková Květuše Domov mládeže 483 443 239
778 796 876
dmpatro6@sosjbc.cz
Bímová Markéta učitelka odborného výcviku – Kuchař – číšník 483 443 219
778 716 415
bimova@sosjbc.cz
Březina Josef údržbář – Podhorská – út+čt 602 266 860 brezina@sosjbc.cz
Černá Helena, Bc. provozně-technický pracovník 483 443 341
777 458 456
cerna@sosjbc.cz
Černohorský Roman technický úsek 483 443 245
723 792 885
cernohorsky@sosjbc.cz
Doubková Iva ekonomický úsek – pokladna 483 443 267
doubkova@sosjbc.cz
Dvořák Jiří učitel odborného výcviku – sklář, BV 483 443 238
721 231 995
dvorak@sosjbc.cz
Fedáková Vladimíra Domov mládeže 483 443 253
778 796 860
dmpatro5@sosjbc.cz
Froňková Eva, Mgr. učitelka 483 443 217
778 716 409
fronkova@sosjbc.cz 
Halamová Marika učitelka odborného výcviku – figurky 771 231 950 halamova@sosjbc.cz
Hartl Pavel vedoucí učitel odborného výcviku
metodik primární prevence
483 443 216
724 121 937
pavelhartl@sosjbc.cz
Hedbávná Romana, Bc. učitelka 483 443 219
724 050 492
hedbavna@sosjbc.cz
Holas Milan asistent vychovatele DM – noční 483443373 holas@sosjbc.cz
Chovancová Patrícia, PaedDr. Domov mládeže 483 443 373
778 796 828
chovancova@sosjbc.cz dmpatro4@sosjbc.cz
Ihnatišín Aleš, Ing. učitel 483443216 ihnatisin@sosjbc.cz
Jandurová Pavlína recepce – Smetanova
ubytování
483 443 111
735 936 066
recepce@sosjbc.cz
Junková Martina učitelka odborného výcviku – BV 771 231 994 junkova@sosjbc.cz
Kodejš Jaroslav, Mgr. učitel 483 443 212
778 716 413
kodejs@sosjbc.cz
Kodejšová Jarmila, Mgr. učitelka 483 443 240
778 716 402
kodejsova@sosjbc.cz
Koudelka Pavel technický úsek 483 443 407
483 443 275
724 169 995
koudelka@sosjbc.cz
Koubová Martina učitelka odborného výcviku – BV 483 443 218
778 716 411
koubova@sosjbc.cz
Kovalda Petr učitel odborného výcviku – Kuchař – číšník 724 590 066 kovalda@sosjbc.cz
Krtoušová Božena, Ing. učitelka 483 443 213
737 443 210
krtousova@sosjbc.cz
Kučera Tomáš, Ing., Ph.D. učitel 483 443 227
778 716 407
kucera@sosjbc.cz
Kubáč Martin, Mgr. ředitel školy 483 443 247
778 714 619
reditel@sosjbc.cz
Kurková Michaela učitelka odborného výcviku – BV 771 231 994 kurkova@sosjbc.cz
Měchura Lukáš učitel odborného výcviku – Kuchař – číšník   mechura@sosjbc
Musilová Lucie učitelka odborného výcviku – zlatník 778 761 365 musilova@sosjbc.cz
Nováková Jana učitelka odborného výcviku – prodavač 483 443 220
725 925 559
novakova.jana@sosjbc.cz
Nováková Jitka, Mgr. zástupce ředitele 483 443 229
724 303 166
novakova@sosjbc.cz
Novotná Hana učitelka odborného výcviku – zlatník 771 231 996 novotna@sosjbc.cz
Oulehlová Jana, Mgr. učitelka 483 443 213
778 716 414
oulehlova@sosjbc.cz
Perun Tomáš, Ing. učitel, správce IKT 483 443 221
778 716 403
perun@sosjbc.cz
Procházková Jana, Mgr. učitelka 483 443 220
778 716 404
prochazkova@sosjbc.cz
Půhoná Nina, Mgr. administrativa 483 443 269
puhona@sosjbc.cz
Ramešová Jana, Ing. ekonom školy
pronájem prostor
483 443 265
778 716 408
ramesova@sosjbc.cz
Růtová Vendula, Mgr. učitelka 483 443 227
724 590 065
rutova@sosjbc.cz
Sedlmajerová Veronika učitelka odborného výcviku – pasíř 771 231 949 sedlmajerova@sosjbc.cz
Soprová Iveta, Mgr. vedoucí Domova mládeže 483 443 243
724 590 063
soprova@sosjbc.cz
Straková Jana učitelka OV – BV   strakova@sosjbc.cz
Šedivá Libuše Mgr.
Pochopová
noční vrátná 483 443 111 vratnice@sosjbc.cz
Štefková Jana, Mgr. učitelka 483 443 240 stefkova@sosjbc.cz
Vanišová Eva, Ing. učitelka 483 443 217
778 716 405
vanisova@sosjbc.cz
Vodičková Lenka Domov mládeže 483 443 256
778 796 822
dmpatro2@sosjbc.cz
Wolfová Pavlína sekretariát, personalista žáků 483 443 248
602 185 700
wolfova@sosjbc.cz
Würzová Kateřina, Mgr. učitelka
výchovný poradce
483 443 215
778 716 412
wurzova@sosjbc.cz
Žuchová Lenka ekonomický úsek – PaM 483 443 251
778 716 400
zuchova@sosjbc.cz


Úplný fakturační název:
Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66, příspěvková organizace