Materiály o škole

 

Zřizovací listina školy Soubor ke stažení … (PDF)
Etický kodex zaměstnanců Soubor ke stažení … (PDF)
Organizační řád školy Soubor ke stažení … (PDF)
   
Výroční zprávy
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022  Soubor ke stažení … (PDF)
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021  Soubor ke stažení … (PDF)
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 Soubor ke stažení … (PDF)
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 Soubor ke stažení … (PDF)
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 Soubor ke stažení … (PDF)
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 Soubor ke stažení … (PDF)
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016 Soubor ke stažení … (PDF)
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Soubor ke stažení … (PDF)
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Soubor ke stažení … (PDF)
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Soubor ke stažení … (PDF)
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Soubor ke stažení … (PDF)
   
Zprávy o činnosti školy
Zpráva o činnosti organizace za rok 2021 Soubor ke stažení … (PDF)
Zpráva o činnosti organizace za rok 2020 Soubor ke stažení … (PDF)
Zpráva o činnosti organizace za rok 2019 Soubor ke stažení … (PDF)
Zpráva o činnosti organizace za rok 2018 Soubor ke stažení … (PDF)
Zpráva o činnosti organizace za rok 2017 Soubor ke stažení … (PDF)
Zpráva o činnosti organizace za rok 2016 Soubor ke stažení … (PDF)
Zpráva o činnosti organizace za rok 2015 Soubor ke stažení … (PDF)
Zpráva o činnosti organizace za rok 2014 Soubor ke stažení … (PDF)
Zpráva o činnosti organizace za rok 2011 Soubor ke stažení … (PDF)
Zpráva o činnosti organizace za rok 2013 Soubor ke stažení … (PDF)

Prohlášení o přístupnosti webových stránek Soubor ke stažení … (PDF)