Projekt TechUp

Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji je zaměřen na metodickou a investiční podporu přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a ZŠ v Libereckém kraji. Hlavními cíli projektu je motivovat žáky ZŠ a SŠ ke vzdělávání v přírodovědných a technických oborech a vytvořit systém metodické podpory pedagogů v oblasti přírodovědného a technického vzdělávání.

Zahrnuje vytvoření metodické platformy pro přenos zkušeností a podporu spolupráce pedagogů středních a základních škol; vzdělávací aktivity podněcující zájem žáků základních a středních škol o přírodovědné a technické obory; v neposlední řadě modernizaci učeben pro výuku přírodovědných a technických vzdělávacích oblastí na podporu realizace kurikulární reformy a zvýšení kvality vzdělávání v těchto oblastech.

Cílovou skupinou projektu jsou žáci a pedagogové ZŠ a SŠ Libereckého kraje. Projekt bude realizován na základě partnerství Libereckého kraje a středních škol za současného zapojení základních škol.

Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji

Zkrácený název projektu: TechUp
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0013
Doba realizace projektu: 1. 9. 2013 – 30. 6. 2015
Celkové způsobilé výdaje: 58 224 235,63 Kč

Příjemce dotace: Liberecký kraj
Partneři: střední školy zřizované Libereckým krajem

Oficiální stránky projektu

Naše škola realizuje v tomto projektu tyto obory:

Zlatník-klenotník
Výroba bižuterie a dekorativních předmětů – skleněná bižuterie
Výroba bižuterie a dekorativních předmětů – kovová bižuterie
Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla

« zpět na Projekty v době udržitelnosti

Velikost písma