Centrum odborného vzdělávání Libereckého kraje řemesel
Registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002752

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:

Cílem projektu je kompletní rekonstrukce 2NP a 3NP budovy dílen odborného výcviku Střední školy řemesel a služeb v Podhorské ulici č. 54, Jablonec nad Nisou. Rekonstrukce bude zahrnovat kromě úpravy stávajících dispozic také výměny rozvodů (vody, elektro, topení, přívod kyslíku a plynu, apod.) a kompletní rekonstrukci stropů a podlah mezi 1NP a 2NP, resp. mezi 2NP a 3NP, dále instalaci jednotky vzduchotechniky ve 4NP a zajištění rozvodů dvou licích linek v 1NP a jejich ustavení na místo. V rámci projektu budou rekonstruovány dílny pro zpracování drahých kovů, výrobu kovové bižuterie, smaltovna, dílny pro sklářské obory, dále sklady, kabinety a sociální zařízení pro žáky a učitele. Součástí projektu bude také pořízení vybavení do rekonstruovaných dílen, konkrétně dílen zlatník/klenotník, sklář – výrobce a zušlechťovatel skla, výrobce bižuterie a dekorativních předmětů, apod.

Velikost písma