Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy finacováného EU – Next Generation EU

 

Naše škola je zapojena do projektu Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy financovaného EU – Next Generation EU.

V rámci tohoto projektu dochází k intenzivnímu doučování žáků maturitního ročníku z maturitních předmětů (český jazyk a literatura, ekonomika podniku a účetnictví – praktická příprava). Toto doučování se týká žáků, kteří téměř celý 1. ročník studovali distanční formou a formou individuálních a skupinových konzultací.