Projekt NAKAP

Naše škola je prostřednictvím realizace projektových dnů zapojena do projektu:

„Naplňování Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání Libereckého kraje“
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008498

Aktivity jsou financovány z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Škola se prostřednictvím podaktivity č. 4 P R O J E K T O V É  D N Y (spolupráce ZŠ A SŠ) podílí na realizaci klíčové aktivity č. 2: Podpora polytechnického vzdělávání.

Škola zrealizuje 40 projektových dnů pro žáky ZŠ.  Projektový den trvá 4 hodiny.

Projektové dny probíhají v těchto oborech:
Zlatník a klenotník
Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů – skleněná bižuterie
Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů – kovová bižuterie
Sklář – výrobce a zušlechťovatel skla

Více informací najdete zde …

« zpět na Projekty v realizaci