Obor Podnikání

Číslo oboru: 64-41-L/51
Délka studia: denní studium 2 roky, večerní nebo dálkové studium 3 roky

Charakteristika oboru:
Tento studijní obor je zaměřen především na oblast administrativně ekonomickou s cílem zvládnutí podnikatelských aktivit.
Absolvent je připraven pro drobné podnikání a to zejména v profesní oblasti, pro kterou se připravoval v učebním oboru.

Během studia žáci absolvují:

  1. výuku všeobecně vzdělávacích předmětů – např. český jazyk, matematika, cizí jazyk
  2. výuku odborných předmětů – korespondence, práce na PC, právní nauka, ekonomika podniku, marketing a management, účetnictví, chod firmy apod.

V 1. ročníku vykonávají studenti odbornou praxi, jejímž cílem je získání zkušeností z konkrétní činnosti malé firmy.

Podmínka přijetí:
Úspěšné vykonání přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Maturitní témata MZ 2021/2022

1. Ekonomika podniku (P2) – ke stažení (PDF)
2. Právo (P2) – ke stažení (PDF)
3. Anglický jazyk (P2) – ke stažení (PDF)
4. Německý jazyk (P2) – ke stažení (PDF)

KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

NOVÁ MATURITA

DOPORUČENÁ ČETBA K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE
STÁTNÍ MATURITA PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

( vloženo 09/2021)

« zpět na přehled oborů

Velikost písma