Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů

Číslo oboru: 28-63-H/01
Tento obor má dvě základní zaměření:

kovová bižuterie
skleněná bižuterie

1. Kovová bižuterie (pasířské řemeslo) má v Jablonci nad Nisou dlouholetou tradici. Ve druhé polovině 19. století představuje Jablonec metropoli bižuterní výroby. Nacházelo se zde mnoho samostatných firem a exportních domů. Kovová bižuterie je imitace šperků z drahých kovů. Pasíř vytváří bižuterní výrobky spojováním různých druhů výlisků a dílů pomocí pájky a pájecí pistole. Výrobce kovové bižuterie je tříletý obor, náročný na manuální zručnost. Je vhodný pro dívky i chlapce, fyzicky nenáročný. Odborný výcvik probíhá u pracovních stolů v plně vybavených dílnách v budově školy.

V prvním ročníku jsou zařazeny základy ručního zpracování kovů a jednoduché práce při výrobě bižuterie. V prvním pololetí se žáci připravují na vlastní pasířskou práci vytvářením výrobků z drátu, z plechu a pilováním. Ve druhém pololetí žáci procvičují výrobu jednoduché bižuterie na podkladových hmotách technologií tvrdého spájení.

Ve druhém ročníku je obsah učiva zaměřen na procvičování výroby složitější bižuterie (náušnice, brože, prsteny, náhrdelníky,…) a to technologií tvrdého a měkkého spájení. V tomto ročníku se zařazuje produktivní práce. Jsou to zakázky pro bižuterní firmy, se kterými škola spolupracuje. Za odvedenou práci jsou žáci odměňováni podle platných předpisů.

Ve třetím ročníku se žáci naučí chápat souvislosti a návaznosti pracovních postupů, dokáží navrhnout vyrobit celé bižuterní soupravy. Pracují samostatně na náročných výrobcích (čelenky, poschoďové brože, bižuterní soupravy,…) technologií měkkého i tvrdého spájení. V průběhu roku se žáci podílejí na produktivní práci.

2. Zakladatelem oboru „Výrobce skleněné bižuterie“ je považován profesor Jaroslav Brychta, který ve 20. letech minulého století při hledání náplně práce pro nově založenou sklářskou školu v Železném Brodě se rozhodl navázat na tradiční výrobu tohoto kraje, tj. vinuté a mačkané perle, skleněné kroužky apod. – zpracovávané nad sklářským kahanem. Jako sochaře jej přitahoval spíše figurální motiv, který se doposud ve výtvarném zpracování skla nevyskytoval. První skleněné figurky vznikaly spojováním skleněných perlí různých tvarů pomocí drátků. Teprve později, po dalších zkušenostech, byla vytvářena méně náročná zvířátka tažená z tyčinkového skla – viz. knížka – J. Brychta, M.B. Volf – Živé sklo.

Do dnešního dne prošel tento obor značným vývojem – jak sortiment výrobků, tak i technické zařízení určené k výrobě – kahany, dmychadla. Při výuce má každý žák vlastní pracovní stůl, kde je kahan, sklářská cihla, pomocné pinzety a krabice se skelnou vatou, sloužící k vychlazení výrobků. Zpracovává se tzv. kompoziční sklo. V prvním ročníku žáci vytvářejí jednoduché tvary, hlavně drobná zvířátka technikou vinutí. Práce druhého ročníku je zaměřena spíše na techniku tažení, převážně složitější čtyřnohá zvířátka. Ve třetím ročníku je preferován figurální motiv. Je využívána kombinace různých technik. Žáci se okrajově seznámí i technikou foukání.

Praxe oboru „Výroba speciálních mačkaných kamenů a vinutých perlí“ může probíhat pouze v soukromých firmách, protože škola nemá pro tuto činnost materiální vybavení.

Délka studia: 3 roky
Po skončení tříletého oboru mají žáci možnost nastoupit do denního dvouletého, nebo tříletého dálkového nástavbového studia ukončeného maturitní zkouškou.

SKLENĚNÁ BIŽUTERIE                KOVOVÁ BIŽUTERIE

« zpět na přehled oborů

Velikost písma