Vzdělávání

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce
Informačním systém ISA, který Vám nabízí pomoc při hledání vzdělávací a kariérové cesty. Najdete zde nejen nabídku škol a oborů vzdělávání, ale i profesionálně zpracované analýzy o potřebách trhu práce a ukázky reálných pracovních prostředí, které Vám mohou volbu studia usnadnit. Radu zde najdete i tehdy, máte-li vážné studijní problémy nebo Vám dokonce hrozí odchod ze školy.
Projekt UNIV3
Škola je zapojená do projektu UNIV3. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Vzdělání
Katalog škol, brigády, vzdělání, eshop aj.
Národní srovnávací zkoušky (NSZ)
Národní srovnávací zkoušky (NSZ) jsou prostředkem, jak se dostat na vysokou školu. Na základě jedné zkoušky můžete být přijati na několik desítek fakult po celé České republice a na Slovensku. Pro některé fakulty je účast na NSZ povinná, jiné vás přijmou na základě dobrého výsledku nebo vám ho přičtou jako bonifikaci.
SCIO
Scio je na státu nezávislá a státem nefinancovaná společnost. Do povědomí se dostala zejména jako instituce zabývající se vývojem a organizací testování v rámci přijímacích zkoušek a přípravy na ně. Významným krokem na tomto poli byl test obecných studijních předpokladů, který společnost do ČR v roce 1996 přinesla. Společnost Scio se snaží v co největší míře sladit svou činnost s názory expertů – využití testu obecných studijních předpokladů oproti tradičním znalostním zkouškám je ze strany odborníků z oblasti vzdělávání jednoznačně podporováno a myslí na něj i aktualizovaná podoba tzv. Bílé knihy, základního koncepčního a strategického dokumentu českého školství.
Centrum vzdělanosti Libereckého kraje
Centrum vzdělanosti Libereckého kraje – zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková organizace (CVLK).

Všeobecné odkazy

Liberecký kraj
Oficiální stránky krajského úřadu v Liberci.
Jablonec nad Nisou
Oficiální stránky města Jablonec nad Nisou
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Oficiální stránky