Volno udělené ředitelem školy

Z technických a provozních důvodů vyhlašuje ředitel školy na pátek 28. června 2019
pro žáky školy volno. Vysvědčení budou třídní učitelé předávat ve čtvrtek 27. června 2019
v 8,00 hod.
Tisk
Volno udělené ředitelem školy

Velikost písma