Všeobecné dokumenty ke stažení

Název souboru Datum
Školní řád 01.09.2023
Vnitřní řád Domova mládeže 05.01.2024
Informace o možnostech ubytování studentů na Domově mládeže 16.11.2022

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole – pdf

Přihláška ke vzdělávání ve střední škole – excel

09.01.2024

Zdravotní posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání – pdf

Zdravotní posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání –  excel

09.01.2024

Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání – pdf

Hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání – excel

09.01.2024

Hodnocení na vysvědčení převádějící slovní hodnocení do klasifikace – pdf

Hodnocení na vysvědčení převádějící slovní hodnocení do klasifikace – excel

09.01.2024

Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce – pdf

Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce –  (excel)

09.01.2024
Dotazník žáka – pro dálkové studium 03.03.2015
Dotazník žáka – pro denní studium 01.03.2015
Přihláška do domova mládeže (strana A) 08.12.2010
Přihláška do domova mládeže (strana B) 08.12.2010
Stipendijní řád
30.01.2014
Odvolání – proti rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání 12.01.2023
Organizační řád školy 01.09.2023