Dnes je 21. 11. 2017, svátek má    
VYHLEDÁVÁNÍ


INFORMACE DO MOBILU


Uživatelské jméno:

Heslo:
Založit nový účet
Zapomněl jsem heslo

Kritéria hodnocení přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018

1. Přijímací zkoušky - TERMÍN:

  1. termín: 12.4. 2017 v 8,00 hodin
  2. termín: 19.4.2017  v 8,00 hodin

- viz. časový harmonogram, včetně nástavbového studia-denní i dálkové - zde !

  1. náhradní termín: 11.5.2017 v 8,00 hodin
  2. náhradní termín: 12.5.2017 v 8,00 hodin

Důležité - podmínkou pro všechny obory je dobrá znalost českého jazyka - na komunikační úrovni A2 (pro cizince) .
Informace k přijímacímu řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou - jednotná maturitní zkouška zde !

A) OBOR: 66-41-L/01 OBCHODNÍK

1. Matematika
2. Český jazyk
3. Známky z prvního pol. 9. třídy ZŠ


Uchazeči budou přijímáni dle pořadí nejvyššího počtu bodů.

 

testy CERMAT
testy CERMAT
max. 30 bodů (viz. tabulka přepočtu)

B) NÁSTAVBOVÉ STUDIUM: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - denní studium

1. Matematika
2. Český jazyk
3. Známky z prvního pol. 3. ročníku

Uchazeči budou přijímáni dle pořadí nejvyššího počtu bodů.

 

testy CERMAT
testy CERMAT
max. 30 bodů (viz. tabulka přepočtu)

C) NÁSTAVBOVÉ STUDIUM: 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ - dálkové studium

1. Matematika
2. Český jazyk
3. Známky z prvního pol. 3. ročníku

Uchazeči budou přijímáni dle pořadí nejvyššího počtu bodů.

 

testy CERMAT
testy CERMAT
max. 30 bodů (viz. tabulka přepočtu)

2. Bez přijímací zkoušky

Termín 24. 4. 2017

A) UČEBNÍ OBORY:

82-51-H/03 Zlatník a klenotník
28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů - skleněná a kovová bižuterie
28-58-H/01 Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla
65-51-H/01 Kuchař - číšník
66-51-H/01 Prodavač
28-63-E/01 Bižuterní výroba

Žáci a uchazeči jsou přijímáni na základě výsledků vzdělávání v 1. pololetí 9. třídy základní školy (viz. tabulka přepočtu).


 

Náležitosti přihlášky ke vzdělávání se vyplňují dle nové vyhlášky Sb. zák. 353/2016 ze dne 24. října 2016 v §1 - odkaz Vyhláška o přijímacím řízení - zde.
Pozvánku k přijímací zkoušce zašle ředitel nejpozději 14 dní před termínem konání této zkoušky.

Zdravotní způsobilost uchazečů o studium

Předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání ve střední škole je rovněž splnění podmínek zdravotní způsobilost uchazeče pro daný obor vzdělání. U všech oborů vzdělání vyžadujeme vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti do příslušné kolonky přihlášky ke vzdělávání. Přihlášku, která bude postrádat vyjádření lékaře ke zdravotní způsobilosti uchazeče, budeme vracet uchazeči k doplnění před konáním přijímacího řízení.

Termín pro odevzdání přihlášek na střední školu je do 1. března 2017.
Každý uchazeč o studium dostane informaci o zařazení přihlášky a přidělení identifikačního čísla, pod kterým bude vystupovat v celém přijímacím řízení.

Uchazeči o učební, studijní obory budou informováni o splnění či nesplnění podmínek přijetí ke studiu (odkaz Stručný průvodce…… - zde).

Výsledky budou zveřejněny pod registračním číslem.
Písemně budou vyrozuměni pouze zákonní zástupci nepřijatých uchazečů (nepřijatí zletilí uchazeči).

Zájem o studium je nutné potvrdit odevzdáním zápisového lístku do 10 dnů od vyvěšení seznamu přijatých uchazečů!!!
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na dané střední škole slouží zápisový lístek.
Toto ustanovení se nevztahuje na nástavbové studium Podnikání-denní, dálkové formy vzdělávání.


V souladu s § 36, odst. 3, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, má účastník řízení právo vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí ve věci přijetí uchazeče ke vzdělávání na škole - dne 11. dubna 2017 v době od 14,00 – 15,00 hodin na sekretariátu školy.

Případné dotazy Vám zodpovíme na tel. čísle 483 443 247 /ředitel školy/ nebo 483443248 /sekretariát/ !

Přílohy:

pdf TABULKA PŘEPOČTU PROSPĚCHU PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 KE STAŽENÍ ... (PDF)
pdf PŘEDPOKLÁDANÉ POČTY UCHAZEČŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 KE STAŽENÍ ... (PDF)
pdf PODMÍNKY PŘIJETÍ ŽÁKŮ NA DOMOV MLÁDEŽE KE STAŽENÍ ... (PDF)

V Jablonci nad Nisou dne 23. ledna 2017

Mgr. Martin Kubáč v.r.
ředitel školy


Vytisknout úvodní stránka    

© 2007-2017, Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou, všechna práva vyhrazena. Autor: M.Wojciechowski | Optimalizace PageRank.cz