Dnes je 16. 02. 2019,    
ORGÁNY ŠKOLY
VYHLEDÁVÁNÍ


INFORMACE DO MOBILU

Šablony 2017 na SŠŘS

Projekt je financován Evropskou unií, je realizován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Termín zahájení projektu: 1. 1. 2018
Termín ukončení projektu: 31. 12. 2019
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_ 035/0005908
Cílem projektu je rozvoj školy v těchto oblastech:

1. Personální podpora SŠ:

Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele
Školní kariérový poradce

2.) Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů:

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv
Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ
Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi

3.) Extrakurikulární rozvojové aktivity SŠ:

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
Do projektu je zapojeno 32 pedagogů školy a 6 odborníků z praxe.

Přílohy
PDF dokument projektu ke stažení ...


Vytisknout úvodní stránka    

© 2007-2018, Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou, všechna práva vyhrazena. Autor: M.Wojciechowski