Dnes je 20. 08. 2018,    
ORGÁNY ŠKOLY
VYHLEDÁVÁNÍ


INFORMACE DO MOBILU

Školní metodik prevence

Školní metodik prevence: Pavel Hartl

Konzultační hodiny:

1. CYKLUS:    PO    12.00-12.45 hod.  (5.h.)     ČT     12.00-12.45 hod.  (5.h.)

2. CYKLUS:    ST     12.00-12.45 hod.  (5.h.)     ČT     12.00-12.45 hod.  (5.h.)

  • kabinet č. 215, tel. 724 121 937
  • e-mail: pavelhartl @ sosjbc.cz

Jinak dle dohody.

POMOC RODIČŮM, UČITELŮM, ŽÁKŮM A STUDENTŮM S ŘEŠENÍM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ:

● Záškoláctví
● Šikana, agrese
● Rizikové sporty
● Rasismus, xenofobie
● Sekty
● Sexuální rizikové chování
● Adiktologie
● Týrání a zneužívání
● Poruchy příjmu potravy

Spolupráce s třídním učitelem při sledování vztahů ve třídě.
Spolupráce s výchovnou poradkyní a pg. sborem při realizaci programu primární prevence společensky nežádoucích jevů.


Vytisknout úvodní stránka    

© 2007-2018, Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou, všechna práva vyhrazena. Autor: M.Wojciechowski