Dnes je 20. 08. 2018,    
ORGÁNY ŠKOLY
VYHLEDÁVÁNÍ


INFORMACE DO MOBILU

Výchovné poradenství ve škole

Výchovný poradce: Mgr. Kateřina Würzová

Konzultační hodiny:

1. CYKLUS:    PO    13.40-14.25 hod.  (7.h.)     ČT     12.00-12.45 hod.  (5.h.)

2. CYKLUS:    ST     10.45-11.30 hod.  (4.h.)     ČT    12.00-12.45 hod.  (5.h.)

  • kabinet č. 202, tel. 483 443 215 nebo 778 716 412
  • e-mail: wurzova @ sosjbc.cz

Jinak dle dohody.

POMOC RODIČŮM, UČITELŮM, ŽÁKŮM A STUDENTŮM:

  • Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní dráze žáků
  • Poradenská činnost v oblasti vzdělávání a v oblasti mezilidských vztahů – př. neprospěch, kázeňské problémy, záškoláctví, psychické problémy aj.
  • Poradenská a informační činnost prostřednictvím nástěnky, informačních letáků, besed; osobních pohovorů, případně odkazů na odborníky
  • Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, evidence žáků s PUP k MZ
  • Spolupráce s třídním učitelem při sledování vztahů ve třídě
  • Spolupráce s metodikem prevence a pg. sborem při realizaci programu primární prevence společensky nežádoucích jevů

Pomocníci při studiu a při výběru další profesní dráhy:

www.scio.cz
www.ssvs.cz
www.vzdelani.cz
www.mpsv.cz
www.istp.cz


Vytisknout úvodní stránka    

© 2007-2018, Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou, všechna práva vyhrazena. Autor: M.Wojciechowski