Závěrečná zkouška 2020/2021

Informace

Závěrečná zkouška 2020/2021 Závěrečnou zkoušku konají všichni žáci, kteří prospěli na konci 1. pololetí 2020/2021 nebo kteří úspěšně vykonali doplňkovou nebo opravnou zkoušku do 19. 5. 2021. Závěrečná zkouška se u všech učebních oborů skládá z praktické a ústní části podle…

Maturitní zkouška 2020/2021

Informace

Maturitní zkouška 2020/2021 Maturitní zkoušku konají všichni žáci, kteří prospěli na konci 1. pololetí 2020/2021 nebo kteří úspěšně vykonali doplňkovou nebo opravnou zkoušku do 31. 3. 2021. Společná část – český jazyk a literatura (didaktický test, 85 minut) – anglický…

Distanční výuka pokračuje

Distanční výuka pokračuje

Podle nařízení Vlády České republiky se i po 22. lednu 2021 (zatím do 14. února 2021) vyučuje distančním způsobem.   Tato informace se týká teoretické výuky i odborného výcviku. Žáci mají možnost domluvit se s vyučujícími na osobních konzultacích ve škole v…


Velikost písma