Historie školy

SOU začalo vyučovat v 50 letech minulého století v Nádražní ulici, dále se přestěhovalo do Slunečné (dnes MŠ).

V roce 1959 sídlilo v Lučanech nad Nisou. V 50 letech byl v SOU dělnický ředitel a SOU patřilo pod Jabloneckou bižuterii GŘ. Vyučovala se zde pouze teorie, praktický výcvik probíhal na jednotlivých pracovištích Generálního ředitelství Jablonecké bižuterie.

V roce 1989 se SOU osamostatnilo a vznikl tak samostatný právní subjekt – státní příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem bylo Ministerstvo průmyslu. Dále mělo odloučená pracoviště v Kamenickém Šenově, kde mělo dílny odborného výcviku oboru brusič skla a pracoviště v Dolní Poustevně, kde vyučovalo obor výroba umělých květin a dekorace. Zde probíhal pouze odborný výcvik. SOU bižuterní v této době provozovalo svá odborná pracoviště v budově v Podhorské ulici, kde mělo také své zázemí technické a ekonomické oddělení.

Od roku 1989 prošla naše škola řadou proměn: v roce 1989 byl zkolaudován nový areál ve Smetanově ulici, kde byl zahájen provoz. Zde se vyučuje teorie a je zde domov mládeže pro cca 240 žáků. Praktický výcvik probíhá v Podhorské ulici. Je zde i nová moderní školní jídelna s kapacitou cca 170 míst a vaří se zde denně kolem 1200 jídel. V objektu nového areálu je také sportoviště, které škola využívá jak pro školní akce, tak i komerčně v rámci povolené doplňkové činnosti.

Škola přešla od 1.7.2001 pod Krajský úřad libereckého kraje.

Velikost písma