Výchovný poradce: Mgr. Kateřina Würzová

Konzultační hodiny:

1. CYKLUS: ST 12.00 – 12.45 hod. (5.h.)  │   ČT 12.00 – 12.45 hod. (5.h.)
2. CYKLUS: ÚT 08.45 – 09.30 hod. (2.h.)  │  PÁ 10.45 – 11.30 hod. (4. h.)
  • kabinet č. 202, tel. 483 443 215 nebo 778 716 412
  • e-mail: wurzova@sosjbc.cz

Jinak dle dohody.

POMOC RODIČŮM, UČITELŮM, ŽÁKŮM A STUDENTŮM:

  • Poradenská činnost v oblasti vzdělávání a v oblasti mezilidských vztahů – př. neprospěch, kázeňské problémy, záškoláctví, psychické problémy aj.
  • Poradenská a informační činnost prostřednictvím nástěnky, informačních letáků, besed, osobních pohovorů, případně odkazů na odborníky
  • Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, evidence žáků s PUP k MZ
  • Spolupráce s třídním učitelem při sledování vztahů ve třídě
  • Spolupráce s metodikem prevence a pedagogickým sborem při realizaci programu primární prevence společensky nežádoucích jevů

Pomocníci při studiu a při výběru další profesní dráhy:

www.scio.cz
www.ssvs.cz
www.vzdelani.cz
www.mpsv.cz